Conservation of the endangered freshwater pearl mussel: Juvenile habitat requirements and artificial juvenile patches (RAAKKU)


Main funder

Funder's project number: VN/24482/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 96 252,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/12/2022


Summary

Hankkeen tavoitteena on
A) Tutkia kokeellisesti raakun poikasen elinympäristövaatimuksia suhteessa happiolosuhteisiin ja soran raekokoon, sekä lämpötilan muutoksen interaktiota näihin. Tutkimuksen avulla pyritään vastaamaan siihen, minkälainen on raakun poikasille optimaalinen pohjahabitaatti, jotta näitä voitaisiin saada aikaan keinotekoisetsi perustamalla ja aktiivisella kunnostuksella.
B) Tutkia, kehittää ja testata kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja pikkuraakkujen habitaattien laadun säilyttämiseksi ja
parantamiseksi huolimatta hienojakoisen aineksen sedimentaatiosta virtavesiin; pohjasedimentin liikuttelu ja keinotekoinen pohjasedimentti
2-vuotinen hanke 2021-22, johon palkataan projektitutkija/tohtorikoulutettava. Vaadittu 5% omavastuu on Taskisen palkkaa. JYU saa overheadeja 15% palkkabudjetista, yhteensä 10869 eur.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2023-09-01 at 10:48