Deported from Finland - book and networking project


Main funder

Funder's project number: 202007387


Funds granted by main funder (€)

  • 10 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 18/12/2023


Summary

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttotutkimukseen kuuluvan erityisalan, karkotustutkimuksen
asemaa Suomessa sekä suomalaisten karkotustutkijoiden asemaa kansainvälisesti. Lisäksi hankkeen
tavoitteena on osallistua tällä hetkellä kapeaan julkiseen maahanmuuttokeskusteluun, jossa karkotuksista ja
käännytyksistä puhutaan edelleen verrattain vähän ja usein viranomaisnäkökulmiin ja/tai kansallisen
turvallisuuden diskurssiin nojaten


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:06