MOTILEAD: Leaders motivation to lead and role in well-being and leader training (MOTILEAD)


Main funder

Funder's project number: 200320


Funds granted by main funder (€)

  • 110 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/12/2022


Summary

Tutkimus kohdistuu vähän tutkittiin johtamismotivatioon imiöön korkeasti koulutetuilla henkilöillä. Tutkimuskessa on kaksi osaa. MOTI-Survey on pitkittäistutkimus, jossa tutkitaan johtamismotivaatioiden kirjoa eri ammattitaustan omaavilla, johtamismotivaation kehittymistä sekä sen merkitystä työhyvinvoinnille ja urapoluille. MOTI-Train -osuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä johtamismotivaation tunnistamisesta ja kehittymisestä johtamiskoulutuksen aikana ja sen ansiosta.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

  • Contact person (yes/no): No
  • Contact person (yes/no): No
  • Contact person (yes/no): No


Primary responsible unit


Last updated on 2021-07-01 at 08:09