MOTILEAD: Leaders motivation to lead and role in well-being and leader training (MOTILEAD)


Main funder

Funder's project number: 200320


Funds granted by main funder (€)

  • 110 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/03/2023


Summary

Tutkimus kohdistuu vähän tutkittiin johtamismotivatioon imiöön korkeasti koulutetuilla henkilöillä. Tutkimuskessa on kaksi osaa. MOTI-Survey on pitkittäistutkimus, jossa tutkitaan johtamismotivaatioiden kirjoa eri ammattitaustan omaavilla, johtamismotivaation kehittymistä sekä sen merkitystä työhyvinvoinnille ja urapoluille. MOTI-Train -osuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä johtamismotivaation tunnistamisesta ja kehittymisestä johtamiskoulutuksen aikana ja sen ansiosta.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications and other outputs


Last updated on 2023-31-01 at 07:03