MOTILEAD: Johtamismotivaation merkitys korkeasti koulutettujen urapoluilla ja työhyvinvoinnissa (MOTILEAD)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 200320


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 110 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Tutkimus kohdistuu vähän tutkittiin johtamismotivatioon imiöön korkeasti koulutetuilla henkilöillä. Tutkimuskessa on kaksi osaa. MOTI-Survey on pitkittäistutkimus, jossa tutkitaan johtamismotivaatioiden kirjoa eri ammattitaustan omaavilla, johtamismotivaation kehittymistä sekä sen merkitystä työhyvinvoinnille ja urapoluille. MOTI-Train -osuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä johtamismotivaation tunnistamisesta ja kehittymisestä johtamiskoulutuksen aikana ja sen ansiosta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:43