Liikuntakasvatuksen opettajakouluttajien ja ohjaavien opettajien
pedagogisen osaamisen kehittäminen


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/136/523/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 120 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2024


Tiivistelmä

Kehitetään liikuntakasvatuksen opettajakouluttajien ja ohjaavien opettajien pedagogista, sisällöllistä ja menetelmällistä
osaamista sekä luodaan kansallinen verkosto. Hankkeessa järjestetään verkostotapaamisia sekä koulutustilaisuuksia
opettajankouluttajille ja ohjaaville opettajille. Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön digitaalinen alusta verkostotoiminnan tueksi. Hankkeessa myös kehitetään yhteistyössä eri opettajankoulutuslaitosten liikunnan opetussuunnitelmia sekä jaetaan tutkimustietoa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2023-21-04 klo 12:14