Poliittinen edustuksellisuus. Parlamentin ja kansan väliset jännitteet vallankumousten aikakaudelta 2000-luvulle


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 336709


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 798 750,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2026


Tiivistelmä

Tässä hankkeessa tutkitaan historiallisia ja tämän päivän tapoja rakentaa, haastaa ja uudelleen luoda parlamentaarisen päätöksenteon oikeutusta kansansuvereniteetista ja -edustuksesta käydyn poliittisen keskustelun avulla. Analysoimme parlamentin suvereniteetin ja kansanedustuksen käsitteille annettuja merkityksiä vallankumousten aikakaudelta näihin päiviin empiirisesti eli lähdelähtöisesti ja aikalaisten kieleen sensitiivisesti suhtautuen. Sovellamme etälukua laajoihin digitalisoitujen parlamenttilähteiden kokoelmiin Alankomaista, Belgiasta, Britanniasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Tanskasta paikantaaksemme esimerkkejä kontekstoivaan lähilukuun. Taustoitamme kansansuvereniteetin ja parlamenttiedustuksen välisiä jännitteitä erilaisissa kriisitilanteissa ja osoitamme enemmän ja vähemmän onnistuineita tapoja oikeuttaa edustuksellinen demokratia kansansuvereniteetin ja edustuksen käsitteillä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-15-01 klo 14:22