Uusia nanokatalyytteja ligandisuojatuista metalliklustereista


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 332290


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 227 600,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.02.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.01.2024


Tiivistelmä

Useat päivittäin käyttämämme hyödykkeet, polttoaineet ja materiaalit on valmistettu käyttäen katalyyttisiä reaktioita. Monet katalyyttimateriaalit koostuvat nanometri-mittaluokan metallipartikkeleista. Uusien, entistä tehokkaampien, taloudellisempien ja kestävämpien katalyysimateriaalien kehittämisen kannalta on tärkeää löytää keinoja joilla nanopartikkelien reaktiivisuus ja katalyyttiset ominaisuudet säilyvät läpi katalyytin eliniän. Kestävyyden kannalta ongelmana on usein aktiivisten metallinanopartikkelien kasvaminen yhteen makroskooppisiksi partikkeleiksi, jolloin niiden aktiivisuus alenee. Tässä projektissa tutkitaan laskennallisen fysiikan ja kemian keinoin metallinanopartikkeleita, joiden pinnalla on suojaava molekyylikerros, joka kuitenkin sallii reagoivien molekyylien pääsyn metallin aktiivisiin osiin. Tämä on katalyysitutkimuksessa uusi konsepti, joka toimiessaan mahdollistaa uudenlaisten katalyyttien suunnittelun. Tutkimus tehdään Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04