Häviäjät uhreina: uhridikurssit ja niiden käyttȍ toisen maailmansodan häviäjävaltioissa Euroopassa (C98ACD)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 238 000,00


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

Projektimme tutkii prosessia, joka oli keskeisessä asemassa kansallisten identitettien (jälleen)rakentamisessa vuoden 1945 jälkeisessä Euroopassa: julkisia keskusteluja uhriutumisesta, etenkin suhteessa toiseen maailmansotaan mutta myȍs suhteessa kylmän sodan aikaiseen kommunistihallintoon. Keskitymme tutkimaan toisen maailmansodan häviäjävaltioita: ns. Kolmannen valtakunnan kolmea seuraajavaltiota (kahta Saksaa ja Itävaltaa) sekä IItaliaa, Unkaria ja Suomea ja myȍs Romaniaa ja Bulgariaa. Laajan lähdeaineiston pohjalla analysoimme näiden valtioiden yrityksiä luoda käyttȍkelpoisia tulkintoja vaikeasta lähimenneisyydestään. Lähestymme aihetta poikkikansallisesta näkȍkulmasta, jossa otamme huomioon myȍs Holokaustia ja sen uhreja koskeneet keskustelut. Projektimme on ensimmäinen yritys tutkia toisen maailmansodan eurooppalaisten häviäjävaltioiden uhrikeskusteluja yhtenä kokonaisuutena, ja se tuo esiin uusia näkȍkulmia sekä historiantutkimukseen että myȍs nykyhetken Euroopassa edelleen jatkuviin uhriutumiskeskusteluihin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-06-04 klo 08:51