Teacher educators' emotional agency and interaction skills in digital environments (TOVE)


Main funder

Funder's project number: OKM/130/523/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 180 061,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/02/2021

Project end date: 30/06/2023


Summary

Kehitetään tutkimusperusteisesti opettajankouluttajien (YO ja AOKK) vuorovaikutusosaamista, tunnetoimijuutta ja
hyvinvointia digitaalisissa oppimisympäristöissä. Osaamista edistetään opettajayhteisöissä suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla verkkoympäristöissä ja laajennetun todellisuuden (XR) ympäristöissä videonauhoitettuja opetus- ja ohjaustilanteita. Vuorovaikutusosaamisen kehittämismalli mahdollistaa opettajankoulutuksen sisältöjen ja
toimintaympäristöjen uudistamisen.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Last updated on 2021-10-05 at 09:46