Koronaepidemian vuoksi tehtävät toimenpiteet opiskelijoiden
ohjaukseen ja hyvinvoinnin tukeen Jyväskylän yliopistossa
(Korona-avustus 2020)


Main funder

Funder's project number: OKM/147/523/2020


Funds granted by main funder (€)

  • 184 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2021

Project end date: 31/01/2022


Summary

Ohjatulla vertaisryhmätoiminnalla tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä sekä vähennetään yksinäisyyttä yhteisöllisillä toimintamalleilla ja tutkimusperustaisia verkkosovelluksia hyödyntäen. Opinto-ohjauksen ja hyvinvoinnin tukea lisätään pilotoimalla chat-pohjaisia palveluja ja ryhmäohjausta. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteistyötä tiivistämällä ja osallistamalla opiskelijoita vertaisryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-03-05 at 13:12