Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: VN/25322/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 370 095,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

AIKUMETOD-tutkimuksen tavoitteena on vastata tarpeeseen saada aikuissosiaalityöhön tietoa vaikuttavista työmenetelmistä. Hankkeessa tutkitaan, miten aikuissosiaalityön työmenetelmät voivat edistää tai hankaloittaa asiakkaiden elämäntilanteissa tavoiteltuja vaikutuksia. Tutkittavina on 1) aikuissosiaalityön voimavaralähtöisen asiakasprosessin, 2) taloussosiaalityön, 3) yhteisöllisen luontolähtöisen työn ja 4) maahanmuuttajatyön menetelmät. Näiden soveltamista seuraava tutkimusaineisto saadaan samanaikaisesti samojen toteuttajien aikuissosiaalityön esr-rahoitteisista TASOS- ja TASKU-kehittämishankkeista. Niissä kerätään THL:n kehittämän AVAIN-mittarin tietosisältöjen mukaista kvantitatiivista ja laadullista aineistoa. Analyysissa sovelletaan KAIMeR-teoriaa, mikä lisää ymmärrystä siitä, miten konteksti, toimijat ja interventio laukaisevat vaikutuksia tuottavia mekanismeja. Lisäksi tutkimus tuottaa kustakin menetelmästä mallinnuksen. Tutkimus kytkeytyy sosiaalityön väitöskirjoihin, ja tuottaa 7 tieteellistä artikkelia ja 5 ammatillista artikkelia. Osaamiskeskukset jakavat tuloksia alueellisissa ja valtakunnallisissa työpajoissa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-14-12 klo 13:16