FUN Suomen yo-kirjastot (FUN)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 146 720,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.02.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2022


Tiivistelmä

FUN (Finnish University Libraries’ Network) on Suomen yliopistojen kirjastopalveluista vastaavien johtajien yhteistyöfoorumi. FUNin jäseniä ovat kaikkien yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat.

FUN tukee yliopistokirjastoja uusien toimintatapojen kokeilemisessa, vaikuttavuuden osoittamisessa ja näkyvyyden edistämisessä. FUN ennakoi toimintaympäristön muutoksia strategisen johtamisen näkökulmasta ja vaikuttaa vuoropuhelussa tiedeyhteisön kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten kehittämiseen.

FUN edistää yliopistokirjastojen välistä yhteistyötä, toteuttaa yhteisiä hankkeita, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia erilaisiin toimielimiin.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:43