Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella. Profilointitoimet JYU:ssä, 6. kierros (Profi6)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 336231


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 5 680 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2026


Tiivistelmä

Profilointitoimet, Profi6 (2021-2026)
* Lasten ja perheiden yhteiskunnallinen kestävyys (SOSUS), työn, kasvatuksen ja perheen sovittaminen sekä näihin liittyvät elämän vaiheiden siirtymät
* Työn ja vastuullisen johtajuuden muuttuminen digitalisoituvassa maailmassa ja hyvinvointi tulevaisuuden työssä (EWIDE)
* Käyttäytymisen muutoksen tutkimus terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista (BC-Well), joka yhdistää monia aiempia tutkimusalueita ja jatkaa esimerkiksi liikunnan, vanhustutkimuksen ja aivotutkimuksen aiempia profilointiteemoja
* Monitieteinen nanotutkimus (NANO) pyrkii kuvaamaan atomien mittakaavasta lähtien luonnon perusilmiöitä ja samalla soveltaa tutkimusta esimerkiksi solujen toimintaan sekä kokeellisesti että teoreettisesti


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Web-sivut

https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-profiili/profilointi-ja-nousevat-alat


Tieteenalat


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well; Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-31-08 klo 13:36