Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana (HiiletIn)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: VN/28467/2020, VN/28467/2020-MMM-2


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 203 687,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.03.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2023


Tiivistelmä

Maan orgaaninen aines on peräisin kasvien yhteyttämisessä sitomasta ilmakehän hiilidioksidista. Orgaaninen aines on keskeisessä roolissa kaikissa maan tuottavuuden kannalta olennaisissa toiminnoissa. Kuitenkin, sekä globaalisti että Suomessa on kivennäismaapeltojen orgaanisen aineksen määrä ollut jo pitkään laskeva. Edistämällä orgaanisen aineksen ja siten hiilen kertymistä maahan, voidaan hillitä ilmakehään päätyvää hiilidioksidivuota ja siten myös ilmaston muutosta sekä samalla parantaa peltomaan resilienssiä muuttuvissa olosuhteissa. Nykytietämyksen valossa ns. kestävä ja pitkäikäinen orgaaninen aines maassa on mineraalipinnoille pidättynyttä tai maan rakenteen muodostumisen kautta mikrobihajotukselta suojautunutta orgaanista ainesta.

Hankkeessa selvitetään hiilen stabiloitumisen taustalla olevat maaperän prosessit erilaisissa maissa sekä olosuhteet, jotka kiihdyttävät orgaanisen aineksen hävikkiä. Hanke tuottaa tietoa laadultaan erilaisten orgaanisten materiaalien reaktioista maassa sekä lisätyn hiilen pysyvyydestä erilaisissa olosuhteissa. Hiilen pysyvyyttä tarkastellaan monipuolisesti laboratorio- ja kenttäkokeilla, joihin sisältyy uusimpia käytössä olevia mittausmenetelmiä kuten HIM-SIMS-kuvantamista ja röntgentomografiaa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07