Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa (KESTO) (KESTO)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/239/523/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 74 166,67


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 15.01.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2023


Tiivistelmä

KESTO-verkosto tutkii ja kehittää eettistä kestävyysosaamista työelämäkumppaneiden, korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien välisen yhteistoiminnan avulla. Verkoston toiminnan tavoitteena on korkeakoulujen ja työelämän eettisen kestävyysosaamisen edistäminen sekä työelämän ja koulutuksen toimintakulttuurin vahvistaminen pitkäkestoisen yhteistyön kautta. Tutkimuksen ja kehittämisen kohteina ovat tekoälysovellukset, vastuulliset liiketoimintaratkaisut ja eettisesti kestävän toimintakulttuurin edellytysten luominen. Yrityksen toiminnan vaikutusta ja merkitystä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän näkökulmasta analysoidaan systeemisen ajattelun kautta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07