Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu (Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/1664/625/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 40 796,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.06.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2024


Tiivistelmä

Tässä neljän korkeakoulun (JAMK, JY, HUMAK, ILMASK) yhteishankkeessa kehitetään, kokeillaan ja juurrutetaan Liikkuva korkeakoulu -toiminnan mukaisesti valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli. Toimenpiteillä vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista ja ymmärrystä, kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä sekä toimintakulttuuria tukemaan opiskelua ja opiskeluarkea lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-14-05 klo 10:03