Vihan verkot: Vihapuheen tuottajien ja levittäjien motiivit, verkostot ja toimintamuodot (Vihan verkot)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: VN/23792/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 77 116,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 15.02.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2022


Tiivistelmä

Vihan verkot -hankkeessa Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Poliisiammattikorkeakoulun tutkijat kartoittavat vihapuheen tuottajia ja levittäjiä sekä heidän motiivejaan. Hankkeessa tutkitaan sosiaalisen median vihapuhetta määrällisesti (verkostoanalyysi, koneoppiminen) ja laadullisesti (sisältöjen teemat ja retoriikka), tuotetaan tietoa rangaistavan vihapuheen tekijöistä internet-etnografian ja poliisiammattikorkeakoulun ainutlaatuisen tilastoaineiston avulla sekä haastatellaan vihapuheen tuottajia näiden motiiveista ja mahdollisista vihapuheen tuottamisen lopettamiseen vaikuttaneista tekijöistä. Vihan verkot -hankkeessa syntyvän uudenlaisen vihapuheen tekijöitä ja levittäjiä koskevan tiedon avulla voidaan jatkossa paremmin suunnitella ja toteuttaa toimia vihapuheen ehkäisemiseksi ja sen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/vihan-verkot


Viimeisin päivitys 2022-12-01 klo 14:40