Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma (LiKe)


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 126 630,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2017

Project end date: 31/12/2020


Summary

HANKKEEN KUVAUS: Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma kytkeytyy vahvasti Vaasan yliopiston ja kauppatieteellisen tiedekunnan strategisiin tavoitteisiin. Ohjelma suuntautuu johtaminen ja muutos painoalalle ja siinä tarjottava opetus perustuu Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Opetuksen sisältö ja pedagogiset ratkaisut luovat valmiuksia kehittää yrityksiä vastaamaan muuttuvien toimintaympäristöjen haasteisiin.
Ohjelman myötä saadaan arvokasta tietoa ja kokemuksia siitä, miten voidaan kehittää opiskelun ja työssäkäynnin yhdistämistä. Ohjelmassa panostetaan aikuisopiskelijaryhmän ryhmäytymiseen ja sitouttamiseen, sekä opintojen tuloksellisuuden takia, että myös yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseen opiskelijoiden taustaorganisaatioiden kanssa. Hanke vahvistaa Vaasan yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen alueellista vaikuttavuutta ja työelämäyhteyksiä entisestään.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 11:59