Neurokuvantaminen masennuksessa (FDMSA) -Masennus ja MBO Suomessa –seurantatutkimus


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 19 034,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2018


Tiivistelmä

Tämä monitieteinen tutkimushanke tulee luomaan uutta, innovatiivista tietoa masennuksen taustalla olevista mekanismeista. Perusterveydenhuollon kautta ohjautuneet potilaat antavat merkityksellistä väestöpohjaista tietoa, mihin seuranta-asetelma tuo ainutlaatuisen tutkimusasetelman. Monialainen osaaminen, MEG:n menetelmällisille vahvuuksille erinomaisesti soveltuvat mentaaliset ilmiöt ja väestöpohjainen seuranta-aineisto antavat tutkimushankkeelle selkeitä kilpailuetuja monitieteisen tutkimuksen kentällä. Tutkimuksen vahvuus on yhteistyö Jyväskylän yliopiston korkeatasoisen monitieteisen aivotutkimuskeskuksen kanssa, mikä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää biokemiallinen tutkimustieto neurokuvantamisesta saatuun tietoon. Vaikka MEG -tutkimusta tehdään maailmanlaajuisesti useilla tieteenaloilla, tutkimuskeskuksia, joissa menetelmää hyödynnetään laaja-alaisesti monitieteisiin tutkimuskysymyksiin, on verrattain vähän. Lisäksi muutoksen kuvaaminen aivoissa masennukseen liittyen seurantatutkimuksen viitekehyksessä on tällä hetkellä maailmalla vielä varsin harvinaista


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06