Tilinpäätösraportointi ja johdon laskentatoimi korkeakouluissa - nykytila ja kehittämistarpeet (HEAP)


Main funder

Funder's project number: OKM/70/240/2016


Funds granted by main funder (€)

  • 9 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2017

Project end date: 31/12/2017


Summary

Tutkimuksessa tarkastellaan laskentatoimen roolia ja laskentainformaation merkitystä korkeakoulujen ohjauksessa ja päätöksenteossa. Uusi yliopistolaki, rahoitusmallin kehittäminen sekä globaalit yhteiskunnalliset muutokset ovat muokanneet korkeakoulujen toimintakenttää, ja laskentatoimen rooli korkeakoulujen johtamisessa sekä työntekijöiden arjessa on korostunut tulosjohtamisen myötä. Hankkeessa selvitetään laskentatoimen nykytila sekä analysoidaan laskentatoimen merkitystä, tiedontarpeita ja käytettävyyttä korkeakoulujen toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden ohjauksessa. Tutkimuksessa aihepiiriä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta toisiaan täydentäväksi. Tutkimuksessa muodostuu kattava ja monipuolinen kokonaiskuva laskentatoimen roolista sekä sen tuottamasta informaatiosta korkeakoulujen ohjeuksessa ja päätöksenteossa. Laskentatoimen tiedontarpeisiin ja -käyttöön keskittyvän tutkimuksen avulla voidaan analysoida ja lisätä ymmärrystä laskentainformaation roolista korkeakoulujen johtamisessa. Tarkastelemalla kriittisesti tulosohjausta ja laskentainformaation roolia yliopistoissa voidaan korkeakoulujen tulosohjausta kehittää eri näkökulmat ja tiedontarpeet huomioiden


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 11:59