Lapsen ja nuoren erilaiset ja erilaistavat terveyden voimavarat


Main funder


Funds granted by main funder (€)

  • 90 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/01/2017

Project end date31/05/2020


Summary

Hankkeessa tarkastellaan 11-15 vuotiaiden terveyttä tukevia tai kuluttavia pääomia ja pääomaprofiileja ja niiden yhteyksiä terveyskäyttäytymiseen ja muihin terveyden indikaattoreihin (koettu terveys, somaattinen ja psyykkinen oireilu, paino) Suomessa ja kansainvälisesti WHO-Koululaistutkimuksen aineistojen avulla. Pääomia ovat inhimillinen (esim. terveyden lukutaito), sosiaalinen (esim. perhe-, koulusuhteet), kulttuurinen (esim. seuratoiminta) ja taloudellinen (perheen varallisuus). Terveyden eriarvoisuus alkaa kehittyä varhain, joten sen ehkäisesmiseen tulee panostaa jo lapsuudessa. Nyt kerätyn vertailutiedon voimme asemoida suomalaisten lasten ja nuorten voimavaroja ja terveyttä suhteessa muiden maiden samanikäisiin ja tunnistaa Suomen vahvuuksia ja heikkouksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä sekä arvioida tehtyjen toimenpiteiden merkitystä.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Fields of science


Follow-up groups

Profiling areaPhysical activity through life span (University of Jyväskylä JYU) PACTS


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-06-07 at 11:59