Lapsen ja nuoren erilaiset ja erilaistavat terveyden voimavarat


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 90 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2020


Tiivistelmä

Hankkeessa tarkastellaan 11-15 vuotiaiden terveyttä tukevia tai kuluttavia pääomia ja pääomaprofiileja ja niiden yhteyksiä terveyskäyttäytymiseen ja muihin terveyden indikaattoreihin (koettu terveys, somaattinen ja psyykkinen oireilu, paino) Suomessa ja kansainvälisesti WHO-Koululaistutkimuksen aineistojen avulla. Pääomia ovat inhimillinen (esim. terveyden lukutaito), sosiaalinen (esim. perhe-, koulusuhteet), kulttuurinen (esim. seuratoiminta) ja taloudellinen (perheen varallisuus). Terveyden eriarvoisuus alkaa kehittyä varhain, joten sen ehkäisesmiseen tulee panostaa jo lapsuudessa. Nyt kerätyn vertailutiedon voimme asemoida suomalaisten lasten ja nuorten voimavaroja ja terveyttä suhteessa muiden maiden samanikäisiin ja tunnistaa Suomen vahvuuksia ja heikkouksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä sekä arvioida tehtyjen toimenpiteiden merkitystä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:07