Proteiinien, metaboliittien ja niiden muokkausten tunnistus yksittäisistä soluista ja kudoksista Biokeskus Suomen fokusalueena vuosina 2017-2018


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 304508


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 94 500,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2018


Tiivistelmä

Biokeskus Suomi (BF) perustettiin 2007 kuuden biokeskusyliopiston sopimuksella (ISY, HY, OY, TAY, TY, ÅA). BF:n tärkein tavoite on edistää huippututkimusta lisäämällä biokeskusten välistä yhteistyötä erityisesti koordinoimalla bioalan infrastruktuurien kehitystä ja ylläpitoa. Vuosina 2010–2012 BF sai OKM:ltä 45 M€ erillismäärärahan bioalan rakenteelliseksi kehittämiseksi. BF:llä on 9 teknologia-alustaa, joita valtaosa Suomen bioalan huippututkijoista käyttää. Verkostojen toiminnot sijoittuvat yliopistoihin niiden biokeskusten vahvuusalueiden perusteella. BF valittiin Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 2014–2020 kiittävin arvioin. BF:n valtakunnallinen rakenne mahdollistaa uusinta teknologiaa tarjoavan palvelualustan koko maahan vähentäen yliopistojen päällekkäisiä hankintoja. Laatimansa strategian mukaisesti laitehankinnat proteiinien, aineenvaihduntatuotteiden ja niiden muokkausten tunnistamiseksi yksittäisistä soluista ja kudoksista ovat BF:n fokusalueena FIRI2016 haussa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59