Rakovirtaus-, matriisidiffuusio- ja sorptiomallinnus hila-Boltzmann -menetelmällä (JYFLKYT)


Main funder

Funder's project number: KYT 22/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 33 000,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/03/2017

Project end date: 31/01/2018


Summary

Hankkeen tavoitteena on mallintaa radionuklidien kulkeutumista kallioperän raoissa ja kulkeutumisen viivästymistä matriisidiffuusion ja sorption vaikutuksesta hyödyntäen hila-Boltzmann- ja Time-Domain Random Walk (TDRW) menetelmiä. Hanke on osa radionuklidien kaukokulkeutumisen tutkimusverkostoa ja se toteutetaan neljävuotisena projektina Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Hankkeen tuloksena saadaan ensiarvoisen tärkeää tietoa radionuklidien kulkeutumisesta realistisessa ympäristössä, jossa otetaan huomioon todellinen rakogeometria, kiven mineraali- ja huokosrakenne sekä radionuklidien kemiallisia ominaisuuksia. Hankkeesta saatava tieto edistää viranomaisen pitkäaikaisturvallisuuden arviointivalmiuksia ja ydinjätetoimijoiden tekemää turvallisuusanalyysiä.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)

Contact person (yes/no): Yes


Primary responsible unit


Last updated on 2022-06-07 at 11:59