BIOLOGISTEN RAVINNESIEPPAREIDEN KäYTTö KALOJEN KIERTOVESIKASVATUKSESSA


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 33110


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 108 881,15


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2020


Tiivistelmä

Hankkeen yleisenä tavoitteena on tehostaa ravinteiden kierrätystä ja pienentää ympäristökuormaa kalojen kiertovesikasvatuksessa. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia käyttää kiertovesikasvatuksessa veteen liuenneiden ravinteiden hyödyntämistä kahdella tavalla: 1) tuotantokasvien avulla ja 2) mikrolevä- suodattajaeläin -yhteisöjen avulla. Päätavoite on siis saada veteen liuenneet ravinteet hyötykäyttöön ja samalla vähentää kalojen kiertovesiviljelyn ravinnepäästöjä. Tavoitteena on myös auttaa suomalaisia kiertovesikasvatusta käyttäviä tuotantolaitoksia löytämään mahdollisuuksia ravinnepäästöjen vähentämiseksi ja ravintotuotannon tehostamiseksi.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2020-15-09 klo 07:19