Ecologically sustainable potential yield of important commercial fish in Finnish inland waters (Saalispotentiaali)


Main funder

Funder's project number: 33279


Funds granted by main funder (€)

  • 76 136,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/02/2017

Project end date: 31/12/2018


Summary

Suomessa on runsaasti reheviä ja rehevähköjä järviä, joiden särkikala, ahven ja kuorekannat ovat käytännössä hyödyntämättömässä tilassa. Näiden kalojen raaka-ainearvo on ollut toistaiseksi niin alhainen, että niistä saatava hinta vapailla markkinoilla ei kata pyyntikustannuksia. Tämän verkostohankkeen tavoitteena on arvioida näiden kalakantojen runsaus ja saaliskapasiteetti. Tässä yhteydessä tunnistetaan ja huomioiden arvioon liittyvät epävarmuuden lähteet. Samalla käynnistetään näiden kalavarojen tilaa koskevan tietojärjestelmän suunnittelu sekä selvitetään tällaisen arviointityön tietotarpeet ja kehitetään tieteellistä perustaa arvioinnin toteuttamiseen kustannustehokkaasti. Ajantasaisella paikkatiedolla kalastusta voidaan suunnata tehokkaasti tuottavimpiin kohteisiin. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on lisätä resurssin käytön tehokkuutta ja tuottavuutta, jotta sen hyödyntämisestä tulisi jatkossa taloudellisesti kannattavaa. Kannattavasti toteutetusta kalastuksesta seuraa myös myönteisiä vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle, mm. ravinteiden kierrätyksen tehostuminen, levärehotusten väheneminen ja tuotetun kalaproteiinin hiilijalanjäljen pieneneminen. Hanke toteutetaan kumppanuusverkostossa, jonka toteuttavat Jyväskylän yliopisto, sisävesiammattikalastajat, hoitokalastusyrittäjät, Luonnonvarakeskus, Pyhäjärvi- instituutti ja paikalliset kalataloustoimijat.


Principal Investigator


Other persons related to this project (JYU)


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:08