Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/180/523/2016


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 519 390,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Hankkeessa edistetään opiskelijan hyvinvointia, opiskelukykyä ja esteettömyyttä seuraavasti:
- kehitetään opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä
- kehitetään opettajien ohjausosaamista sekä saavutettavuutta ja osallisuutta tukevaa pedagogista osaamista
- luodaan kaikille korkeakouluille soveltuvia toimintatapoja ja -malleja opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen.
Hankkeessa käytetään vaikuttavuuden mittaamiseen kehitettyjä mittareita ja oppimisanalytiikkaa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


YSO-asiasanat


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59