Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus 2018 (LIITU 2018)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/847/625/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 75 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.03.2018


Tiivistelmä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tarkoituksena on käyttöön-ottaa Suomessa koko maan kattava lasten ja nuorten monimenetelmällinen liikuntakäyttäytymisen monitorointitutkimus (trenditutkimus). Tutkimus tuottaa kahden vuoden välein tietoa nuorten liikunta-aktiivisuudesta ja -passiivisuudesta sekä useista liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten nuorten liikunta-asenteista, -arvoista ja -motiiveista sekä koululiikuntakokemuksista, perheiden liikunta-asenteista ja sosioekonomisen aseman vaikutuksista. Monitorointitutkimus tuottaa trenditietoa siitä, minkälaisia muutoksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisessä ja siihen liittyvissä tekijöissä tapahtuu ajassa. Nämä tiedot luovat perustaa kansallisen liikuntakäyttäytymisen edistämisen linjaamiseksi ja tarjoavat mahdollisuuden arvioida tehtyjä liikunnan edistämisstrategioita. Keväällä 2018 kerätään seuraava sekä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä mittaava kyselyaineisto että liikunta-aktiivisuuden objektiivinen kiihtyvyysmittariaineisto. Tämä hanke valmistelee kevään 2018 aineiston keruuta sekä analysoi kevään 2016 aineistoa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö

ProfiloitumisalueFyysinen aktiivisuus eliniän aikana (Jyväskylän yliopisto JYU) PACTS


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59