Uusi lähestymistapa pH:n mittaukseen (UpH)


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 38 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2018


Tiivistelmä

Mittaamme proteiiniliuksoen pH:ta Ion Torret laitteella ja pyrimme detektoimaan pH-muutoksia in situ.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-23-08 klo 23:52