Kiertovesiviljelyn poistoveden ravinteiden ja orgaanisen aineen innovatiivinen poisto (CLEANAQ)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 311984


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 110 322,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2019


Tiivistelmä

Kiertovesiviljelyn (recirculation aquaculture systems, RAS) teknologiat mahdollistavat kestävän kalantuotannon herkillä alueilla kuten Itämerellä. Innovatiiviset ratkaisut tuotannon tehokkuuden ja luonnonresurssien käytön minimoimiseksi ovat välttämättömiä tulevaisuuden vesiviljelylle. CleanAq-projektissa kehitetään teknologiaa ja prosesseja kiertovesiviljelyn ravinnekuorman vähentämiseksi murtoveden ja suolaisen veden olosuhteissa, 1) optimoiden poistoveden denitrifikaatiota käyttäen kalanviljelyn omaa hiilenlähdettä (single-sludge denitrification), 2) tutkien hiili-vapaata denitrifikaatiota, käyttäen puuhaketta denitrifikaation kantoaineena, ja 3) hyödyntäen orgaanisia flokinmuodostajia fosforinpoistossa. Kokeellisten ja täyden mittakaavan kiertovesisysteemeissä toteutettava tutkimus tukee resurssitehokkaan teknologian kehitystä ja käyttöönottoa, jolloin RAS voi mahdollistaa kalantuotannon ilman ympäristövaikutuksia Itämeren alueella.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-23-08 klo 23:52