Koululiikunta yläkoululaisten vapaa-ajan liikunnan edistämisessä: teoriaperustainen satunnaistettu, kontrolloitu interventio


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/62/626/2016, OKM/74/626/2017 ja OKM/73/626/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 377 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.05.2021


Tiivistelmä

Tavoitteena on kehittää liikunnanopettajien välittämä autonomian tukemiseen perustuva kustannustehokas interventio. Interventio perustuu transkontekstuaaliseen malliin, jonka mukaan tuettaessa koululiikunnassa oppilaiden itseohjautuvaa, autonomista motivaatiota edistetään samalla motivaatiota liikkua vapaa-ajalla. Tutkimusasetelmana on klusterisatunnaistettu odotuslistakontrolliasetelma, jossa satunnaistetaan koulut (n=12) ja opettajat (n=24), joiden oppilaat (n=476) kutsutaan tutkimukseen. Koeryhmän opettajille järjestetään 12 tunnin koulutus autonomisen motivaation edistämisstrategioista liikunnanopetuksessa ja kontrolliryhmän opettajille vastaavan pituinen perustietoa liikunnanopetuksesta jakava koulutus. Lähtötilanteessa ja seurantamittauksissa neljän, yhdeksän ja neljäntoista viikon kuluttua mitataan oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja psykologisia väliin tulevia muuttujia. Tutkimus lisää tietoamme selvittämällä koulun liikuntakasvatuksen vaikutusta vapaa-ajan liikuntaan.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-21-09 klo 08:47