Move! -järjestelmän yhteys oppilaiden fyysiseen toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntamotivaatioon.


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: OKM/61/626/2016, 70/626/2017, 76/626/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 255 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2021


Tiivistelmä

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move! on uusi innovaatio Suomen peruskouluissa. Move!:n tavoitteena on edistää oppilaiden fyysistä toimintakykyä ja liikunta-aktiivisuutta. Move! -järjestelmä on osa perusopetuksen vuonna 2016 voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa ja se on suunnattu kaikille suomalaisille 5. ja 8. luokkalaisille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oppilaiden motivaatio- ja tunnekokemuksia osana Move! järjestelmää, sekä analysoida onko Move! järjestelmällä yhteyttä oppilaiden liikunta-aktiivisuuteen ja haluun kehittää fyysistä toimintakykyä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää liikuntaa opettavien opettajien, kouluterveydenhoitajien, koululääkärien sekä vanhempien käyttökokemuksia Move! -järjestelmästä. Aiempi tutkimus on tuottanut ristiriitaista tietoa liikuntatunneilla tapahtuvan fyysisen testauksen yhteydestä oppilaiden motivaatioon, tunnekokemuksiin ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimusprojekti auttaa kehittämään Move! -järjestelmää sekä liikunnan opettajien koulutusta ja täydennyskoulutusta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59