Lasten fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuus. Liikkumattomuuden raja-arvot ja luokkatilan mahdollisuudet istumisen vähentämisessä (CHIPASE)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/59/626/2016, 69/626/2017, 77/626/2018


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 315 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2020


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään 8-11 vuotiaiden lasten liikkumattomuuskäsitettä käyttämällä useaa eri objektiivista mittaria sekä laboratoriotesteissä että normaalin päivittäisen elämän aikana. Koska sisätilojen fyysinen ympäristö on yksi liikkumattomuusepidemian haasteista, tutkimuksessa selvitetään luokkatilan sisustuksellisten ratkaisumallien mahdollisuutta vähentää liikkumattomuutta. Tutkimus tuo näyttöön perustuvaa tietoa siitä, miten investointi uusiin luokkatiloihin yhdessä opettajan toiminnan kanssa voi vaikuttaa oppilaiden sitoutumiseen ja hyvinvointiin. Tutkimus tuottaa myös täsmällistä tietoa lasten liikkumattomuudesta suositusten pohjaksi sekä siitä, millaiset luokkaympäristöt mahdollistavat liikkumattomuuden vähentämisen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueFyysinen aktiivisuus eliniän aikana (Jyväskylän yliopisto JYU) PACTS


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59