Toivo ja toiveikkuus ammatillisessa kuntoutuksessa


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: Kela 27/26/2020


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 60 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.03.2022


Tiivistelmä

Osatyökykyisten työelämäosallisuus on ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste, johon pyritään löytämään ratkaisuja myös kuntoutuksen avulla. Toivon ja toiveikkuuden rakentuminen ja ylläpitäminen ovat keskeisessä roolissa osatyökykyisten työelämään osallistumisessa ja tavoitteellisessa ammatillisessa kuntoutuksessa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työelämää koskevan toivon ja toiveikkuuden roolia osatyökykyisten työelämäosallisuudessa ja ammatillisessa kuntoutuksessa. Kuntoutus nähdään osana ihmisten elämänkulkua, ja kiinnostus kohdistuu myös kuntoutuksen jälkeiseen aikaan. Tutkimuskohteet ovat seuraavat: 1) toivo ja toiveikkuus osatyökykyisten työelämä- ja kuntoutuskertomuksissa, 2) ammatillinen kuntoutus toivon ja toiveikkuuden mahdollistajana sekä 3) toivon herättämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät paradoksit ja eettiset riskit. Tutkimuksessa haastatellaan Kelan ammatilliseen kuntoutukseen (työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutusselvitys ja ammatilliset kuntoutuskurssit) osallistuneita kuntoutujia (n = 25). Haastattelut toteutetaan kerronnallisina teemahaastatteluina. Tutkimus on abduktiivinen, ja haastatteluaineiston analyysissa hyödynnetään teoriasidonnaisen temaattisen analyysin periaatteita. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa käsitteellisesti koeteltua ja yleistettävää tietoa, jolla on vankka yhteys Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ja sen erityiseen kohderyhmään. Näin ollen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä palveluita ja arvioitaessa niiden vaikuttavuutta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2022-16-05 klo 09:44