Lättänien metallien laskennallinen tutkimus


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 297115


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 434 036,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2020


Tiivistelmä

Grafeenin ja muiden atominohuiden kaksiulotteisten materiaalien tutkimus on viime vuosina synnyttänyt huimasti uusia ilmiöitä ja sovellusmahdollisuuksia. Tämä tutkimus on jättänyt metallit huomiotta, koska niiden on oletettu olevan kaksiulotteisina liian epävakaita. Viimeaikaiset kokeet ovat kuitenkin vihjanneet, että oletusten vastaisesti myös metallit voivat esiintyä atominohuina kalvoina, ainakin sopivissa nanorakenteissa. Tässä hankkeessa Jyväskylän yliopiston nanotieteen keskuksen tutkijat tarkastelevat näitä lättäniä metalleja ja niiden ominaisuuksia ensimmäistä kertaa järjestelmällisesti tietokonesimulaatioiden avulla. Nämä lättänät metallit voisivat mahdollistaa täysin uudenlaisia ilmiöitä, kuten uuden aineen olomuodon, atominohuen nesteen. Ilmiöiden lisäksi hankkeessa tutkitaan myös sitä millaisiin sovelluksiin näiden nanorakenteiden sähköisiä, magneettisia, optisia ja katalyyttisiä ominaisuuksia voitaisiin valjastaa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08