Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 275111


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 236 015,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2014

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2017


Tiivistelmä

Tutkimus tarttuu taiteen ja taiteella tutkimisen keinoin ajankohtaiseen, mielenterveyskuntoutujien asumisoloja ja -kokemuksia koskevaan ongelmaan. Etnografinen toimintatutkimus osallistuu nuorten kuntoutujien kotiaiheisen draamaprojektin työstämiseen sen alkumetreiltä saakka. Draaman keinoin tutkitaan kodin merkityksiä konkreettisena asuinpaikkana ja symbolisena identiteetin jatkeena ja tarkastellaan sitä, miten mielenterveyden ongelmat ja yritykset hoitaa niitä kytkeytyvät näihin teemoihin nyky-Suomessa. Draamalla tutkimisen kautta tuotetaan osallistavaan, forum-teatteriperinteeseen nojaava esitys, jota eri konteksteissa kierrättämällä pyritään jakamaan tutkimuksen tuloksia ja lisäämään aiheeseen liittyvää ymmärrystä niin suuren yleisön kuin mielenterveysalan ammattilaistenkin piirissä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06