Pienmolekyylipainoisten Lääkeaineiden kehityksen Uudelleen Suuntaaminen (toinen käyttöulottuvuus)


Main funder

Funder's project number: 4457/31/2016


Funds granted by main funder (€)

  • 433 700,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2017

Project end date: 31/12/2018


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2021-17-03 at 12:04