Kieli-ideologiat ja Csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista?


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 299133


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 434 485,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2021


Tiivistelmä

Projekti tutkii kieli-ideologioita kielenelvytysohjelman käynnistämien muutosprosessien yhteydessä. Moldavian csángót ovat Euroopan arvoituksellisin vähemmistö, joka on kohdannut paljon syrjintää Romaniassa. Euroopan Neuvosto tunnusti Moldavian csángójen kielen suosituksessaan v. 2001. Verrattaen menestyksekäs unkarin kielikoulutusohjelma käynnistyi samana vuonna. Aiemman tutkimuksen perusteella, sekä kielen 'keksiminen' ja 'poistaminen' (Pennycook & Makoni 2006) luonnehtivat csángójen kielitilannetta. Tutkimuskysymykseni on: miten kielikoulutusohjelmaan osallistuvat csángót identifikoituvat kielenelvytysohjelman yhteydessä? Aineisto kerätään monipaikkaisen etnografisen kenttätyön avulla csángóyhteisöistä. Aineeston keruuseen kuuluu myös luokkahuonevuorovaikutuksen videointia ja lasten, vanhempien sekä opettajien (visuaalisia ja perinteisiä) haastatteluja. Tutkimuksen päämääränä on myös auttaa csángó-yhteisöjä näkemään kielensä resussina.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 11:59