Kuluttajien alloktonisuuden vaihtelut järvissä (ALLOCARB)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 285619


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 603 443,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2019


Tiivistelmä

Järvien ulkopuolinen orgaaninen aines voi huomattavasti kuormittaa valuma-alueen järviä, ja tämän kuormituksen on ehdotettu toimivan ekosysteemien välisenä energialisänä järvien ravintoverkoille (kuluttajien alloktonisuus). Tämä ehdotus on kuitenkin edelleen hyvin kiistanalainen, koska osa tutkijoista pitää tätä terrestristä detritusta huonoarvoisena resurssina, jolla ei ole suurta arvoa järvien kuluttajille. Tämä projekti käyttää vakaiden isotooppien analyysimentelmää, ja etenkin uudenlaista vedyn vakaiden isotooppien menetelmää, jäljittäessä terretrisen aineksen kulkeutumista järvien kuluttajissa ja määrittää niiden riippuvuuden tälle ulkoiselle orgaaniselle ainekselle. Aineistoa kerätään monista erilaisista järvistä Suomessa, jotta voidaan arvioida mikä määrittää kuluttajien riippuvuuden alloktoniseen energiaan erilaissa järvissä. Yhteistyössä johtavien kansainvälisten asiantuntijaryhmien kanssa tätä analyysiä laajennetaan maantieteellisesti suurempaan otokseen järviä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


YSO-asiasanat


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:05