Biologisten tautien torjunta vesiviljelyssä


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 304615


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 297 316,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.10.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2018


Tiivistelmä

Vesiviljely on maailmanlaajuisesti tärkeä ravinnon tuottaja, mutta tehotuotanto-olosuhteet suosivat taudinaiheuttajien lisääntymistä. Tässä hankkeessa tutkitaan uusia biologisia menetelmiä tautien torjuntaan käyttämällä luonnossa esiintyvien bakteereita infektoivien viruksien, bakteriofagien eli faagien, entsyymeitä. Lyyttisillä entsyymeillä on olennainen rooli faagien elinkierrossa, sillä ne hajottavat isäntäsolun soluseinää, mikä vapauttaa faagipartikkelit ympäristöön. Faagien tavoin lyyttiset entsyymit ovat bakteerispesifejä, joten niiden avulla voidaan kohdennetusti tuhota haitallisia bakteereita. Tämä hanke keskittyy kalapatogeeni Flavobacterium columnare –bakteerin torjuntaan. F. columnare -bakteeria infektoivien faagien genomisekvenssistä tunnistetaan mahdollisia lyyttisiä entsyymeitä, joita tuotetaan kolibakteerissa. Tuotettujen entsyymien tehoa tutkitaan sekä kalanviljelystä eristettyihin bakteereihin että kalanviljely-ympäristössä esiintyviin biofilmeihin.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:04