"Superdemokratia" - Osallistuvan käänteen kriittinen arviointi


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 266565


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 588 085,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2013

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2017


Tiivistelmä

“Superdemokratia” – Osallistavan käänteen kriittinen arviointi
1.9.2013 – 31.8.2017
Professori Marja Keränen
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

1990-luvulta lähtien puhe “osallistavasta käänteestä” on lisääntynyt valtavasti. Deliberatiiviseen teoriaan ja ulkoparlamentaarisiin osallistumisen muotoihin pohjaavat käsitykset ovat tulleet hyvin suosituiksi. Deliberatiivisesta teoriasta on tullut yksi vallitsevista normatiivisen poliittisen filosofian paradigmoista. Samaan aikaan kuin poliittisten instituutioiden legitimiteetti on vakavasti horjunut ja joutunut uudelleenmietinnän kohteeksi ”uudesta demokratiasta” on tullut yleinen muotisana, ”hegemoninen viittauskohde”.

Projektin tarkoituksena on tuottaa kriittinen arvio tästä osallistumispuheen muodosta tilanteessa, jossa osallistumisen areenat ja instituutiot on muotoiltu tai paikoitettu uudelleen. Projektissa tutkitaan sitä, miten osallistumisesta puhutaan: analysoidaan tuota puhetta, tarkastellaan mistä se on lähtöisin ja mihin se leviää, miten sen toimeenpano onnistuu tai epäonnistuu ja millaisia ristiriitaisiakin tulkintoja se saa. Projektissa yhdistyvät 1) teoreettinen osallistumisen ja demokratian tutkimus, 2) uuden demokratia- ja osallistumispuheen ydinkäsitteiden analyysi 3) empiiriset analyysit osallistumispuheen leviämisestä tai aktiivisesta levittämisestä, ja 4) osallistujien kokemusten ja poliittisen subjektivaation ehtojen analyysi.

Projektin tarkoituksena on ”uuden demokratian” ilmiön arviointi, ja siten kontribuution tuominen demokratiakeskusteluun sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kun erilaiset osallistavat kokeilut tällä hetkellä vievät huomattavia määriä julkisten organisaatioiden ajasta, rahasta ja henkilöstön työpanoksesta, projekti toivoo voivansa osallistua tämän toiminnan kriittiseen arviointiin ja parantamiseen ja paremmin toimivan demokratian edistämiseen.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08