Sukupolvien väliset suhteet laajakaistayhteiskunnassa (iGRIB)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 265986


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 425 005,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2013

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2018


Tiivistelmä

Projektissa tutkitaan sukupolvien välisiä suhteita laajakaistayhteiskunnassa, joissa nopeat tieto- ja viestintäteknologiat ovat tulleet erottamattomaksi osaksi ihmisten arkea. Tutkimuksessa analysoidaan yhteiskunnallisten sukupolvien välisiä suhteita Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta vuosina 1996 ja 2009 sekä Suomesta vuonna 2011 kerättyjä survey-aineistoja käyttäen. Perhesukupolvien välisiä suhteita analysoidaan Tilastokeskuksen keräämän Ajankäyttötutkimuksen 2009–10 sekä Suomesta, Italiasta ja Iso-Britanniasta kerättävien kolmen sukupolven perheiden ryhmähaastelujen avulla. Teoreettisesti tutkimus pyrkii muodostamaan näkemyksen digitaalisesta jatkumosta. Aiemmissa tutkimuksissa sen sijaan on tehty selvä kahtiajako kahden sukupolven, digitaalinatiivien ja -imigranttien, välillä. Lisäksi tutkimuksella pyritään selvittämään mitkä sukupolvet tai niiden osaryhmät toimivat välittäjinä edistäen toisten osallistumista laajakaistayhteiskuntaan.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://staff.jyu.fi/Members/saktaipa/AoFPostDoc/igrib-1


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:09