DIGA-Digiajan arvomalli


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero40232/14,2953/31/201


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 364 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.01.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2017


Tiivistelmä

Digitalisaation myötä verkkokauppaostaminen ja verkkopalveluiden käyttö lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Monet suomalaiset organisaatiot ovat kuitenkin suurissa vaikeuksissa digitaalisen liiketoiminnan hyödyntämisessä. Projektin tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen kehittämällä suomalaisten organisaatioiden kyvykkyyttä tukea asiakkaan arvonluontiprosesseja verkkoympäristössä. Hanke tuottaa uutta tietoa asiakkaan arvonluontiprosesseihin hyödyntäen aidosti monitieteisiä tutkimusmenetelmiä ja -asetelmia tuoden liiketaloustieteen tutkimusmenetelmien rinnalle aivotutkimuksen menetelmät.
Tutkimus luo uutta tietoa siitä, miten asiakkaat käyttäytyvät verkkoympäristössä, mitkä tekijät ohjaavat asiakkaita tiettyjen verkkopalveluiden käyttöön, miten asiakkaan kokema arvo verkkopalveluissa muodostuu, ja miten sitä voidaan mitata, millä keinoilla asiakkaiden ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa verkkoympäristössä, ja miten uudenlaisten liiketoimintamallien kautta voidaan maksimoida organisaatioiden kyky tukea asiakkaan arvonmuodostusta.
Projektissa tutkitaan suomalaisia yrityksiä useilta eri toimialoilta ja luodaan uusia konsepteja, mittaristoja ja kehittämissuunnitelmia digitaalisen toimintaympäristön, erityisesti asiakkaan ostokäyttäytymisen ja asiakaskokemuksen ymmärtämiseksi. Projekti jakaantuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä tutkitaan asiakkaan ostopolkua ja toisessa organisaatioiden kykyä tuottaa tehokkaammin arvoa digitaalisesti. Tutkimusaineistoa kerätään osallistujayrityksistä, heidän asiakaskunnastaan ja muista sidosryhmistä. Projektissa panostetaan merkittävästi uuden tiedon levittämiseen. Uuden liiketoiminnan syntyä edesautetaan osallistujayrityksissä ja Protomo-yhteistyön kautta start-up yrityksissä.
Tutkimuksen päätuloksena syntyy digitaalisen arvontuotannon malli, joka yhdistää tutkimuksen keskeiset tulokset konkreettiseksi työkalupakiksi tai toimenpideohjeistoksi, joka ohjaa yrityksiä kehittämään verkkopalveluitaan kohti kansainvälistä huipputasoa.-


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Web-sivut

https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/groups/digital-marketing-and-communication/diga


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:00