Partonijakaumat ja QCD-aine LHC:n ydintörmäyksissä


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 297058


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 581 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2020


Tiivistelmä

Suurienergiaiset raskasionitörmäykset testaavat hiukkasfysiikan Standardimallin Kvanttiväridynamiikka(QCD)-osuutta, tavoitteena määrittää kvarkkigluoniplasman (QGP) termodynaamiset ja kineettiset ominaisuudet. Olemme kehittämässä ydintörmäyksille useamman mittaussuureen samanaikaista teoria-analyysiä, jonka avulla nämä ominaisuudet voitaisiin selvittää CERN-LHC ja BNLRHIC-kiihdyttimien mittaustuloksista. Mallinnuksemme kattaa koko ydintörmäyksen: ydinten gluoni- ja kvarkkirakenteen yksityiskohtaisen määrittämisen, QGP-alkutilan häiriöteoreettisen laskemisen, QCD-aineen avaruus-aika-kehityksen hydrodynaamisen kuvaamisen sekä erilaisten mitattavien suureiden laskemisen. Laskennallisina menetelminä käytämme QCD:n häiriöteoriaa ja relativistista hydrodynamiikkaa, kineettistä teoriaa ja numeerisia Monte Carlo -simulaatioita. Projektissa on tutkijakoulutusta kaikilla tasoilla, ja se on hyvin ajankohtainen, koska LHC:n ydintörmäysten myötä ala on juuri nyt mitä jännittävimmässä vaiheessa.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


YSO-asiasanat


Liittyvät julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/5
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06