Ajoneuvoalustojen tietoturva, AaTi (AaTi)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 1143/31/2016


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 355 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.07.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.09.2018


Tiivistelmä

Älykkään liikenteen (Intelligent Transport System, ITS) aikaansaamiseksi on jo tällä hetkellä käynnissä tutkimushankkeita, joilla ajoneuvojen, tienvarsiasemien sekä palveluiden välille kehitetään erilaisia kommunikaatioratkaisuja. Palvelujen käytettävyyteen liittyy keskeisesti niiden kyberturvallisuus. Tällöin ensisijaisesti auton kyberturvallisuudesta tulee huolehtia.

CAN-väylä (Controller Area Network) on automaatioväylä, joka alun perin suunniteltiin autoihin hajautettujen ohjausjärjestelmien reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon. Myöhemmin CAN-väylä kehittyi ajoneuvojen lisäksi yleiskäyttöiseksi automaatioväyläksi. Sen toimintaperiaatteeseen kuuluu, että väyläliikennettä ei ohjauksen aikakriittisyyden vuoksi erikseen valvota millään tavalla. Toisin sanoen sen ohjausyksiköillä ei ole mekanismeja väärennettyjen viestipakettien havaitsemiseen.

AaTi-tutkimus tuo esille erilaisia lähestymistapoja ja niiden käytettävyyksiä auton CAN-väylän toimintahäiriöiden ilmaisemiseksi. Tutkimus täydentää ajoneuvojen CAN-väylän turvallisuuteen liittyviä aiempia tutkimuksia. Tutkimustulosten perusteella voidaan arvioida käytännön tasolla toimivia menetelmiä havainnoida CAN-väylän liikenteessä tapahtuvia muutoksia, kuten esimerkiksi kohdennettuja kyberhyökkäyksiä.

Aluksi AaTi-tutkimuksessa kokeiltiin väylän viestisisältöjen tunnistamiseen ja sitä kautta tapahtuvaan häiriöiden ilmaisemiseen neuroverkkoratkaisua. Neuroverkon ongelmaksi nousi kuitenkin sen vaatima laskennallinen suorituskyky ja puutteellinen ennustustarkkuus. Tämän jälkeen tutkimuksessa keskityttiin kokeiluihin, jotka perustuivat väyläsanomien saapumisaikoihin eli niiden ajoituksen perusteella tapahtuvaan häiriötilanteen ilmaisuun. Tässä tarkoituksessa tukittiin ydinestimointia, yhden luokan tukivektorikonetta, absoluuttien poikkeaman menetelmää ja kategoriointia. Menetelmiin liittyvien haasteiden vuoksi tutkimuksen lopussa kehitettiin sanomaliikenteen tilastolliseen käsittelyyn perustuva häiriöiden ilmaisumenetelmä.

Avainsansanat: Kyberturvallisuus, auto, CAN-väylä, häiriöiden ilmaisu


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:06