Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella. Profilointitoimet JYU:ssä, 2. kierros (Profi2)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 301824


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 3 727 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2016

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.11.2020


Tiivistelmä

Profilointitoimet, Profi2 (2016-2020)
JYU profiloinnin toisella kierroksella tutkimusaloiksi valittiin
* Soveltava kielentutkimus (RECLAS)
* Nanotieteet (NSC)
* Liikunta-aktiivisuus elämänkulussa (PACTS)


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Web-sivut

https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-profiili/profilointi-ja-nousevat-alat


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-24-08 klo 08:02