Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien kultuuriympäristöjen hoito biologisen monimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja taloudellisen tehokuuden näkökulmista


Main funder

Funder's project number: 35-3918


Funds granted by main funder (€)

  • 68 112,00


Funding program


Project timetable

Project start date: 01/01/2013

Project end date: 31/12/2019


Principal Investigator


Primary responsible unit


Related publications


Last updated on 2021-17-03 at 12:07