AktiVoi (AktiVoi)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: A70204


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 549 500,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2017


Tiivistelmä

-Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on pitkälti rakennettu korjaavan toiminnan näkökulmasta. Painopisteen
muuttaminen ennaltaehkäisyn suuntaan tunnistetaan, mutta työvälineet siihen ovat vielä varsin puutteellisia. Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksen toteuttaman AktiVoi -projektin tavoitteena on toteuttaa kolme osahanketta, joissa
painopisteenä on ennaltaehkäisevien toimintamallien ja palvelujen kehittäminen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on
synnyttää uusia palvelu- ja tuotekonsepteja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään ja
toimintakykyään. AktiVoi -hankkeessa annetaan mahdollisuus hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille sekä kunto- ja
kuntoutusalan palveluyrityksille osallistua eri osahankkeisiin, jossa kohderyhmänä ovat koululaiset, työikäiset ja
seniorit. Näissä osahankkeissa yrityksillä on mahdollisuus testata omia tuotteitaan ja palvelujaan innovatiivisessa
asiakaslähtöisessä ympäristössä Living Lab toimintamallin avulla. Tavoitteena on kehittää laajempia ennaltaehkäiseviä
palvelu- ja tuotekokonaisuuksia, joiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta voidaan seurata. Toimintamallit ja
uudet palvelukonseptit syntyvät eri toimijoiden vuorovaikutuksessa, jossa huomioidaan asiakkaiden ja yhteiskunnan
tarpeet, markkinat ja teknologia yhtäaikaisesti.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2021-17-03 klo 12:08