Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksik/3


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 284612


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 3 290 646,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.01.2015

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2017


Tiivistelmä

Pääosa ympärillämme olevan materian massasta on atomien ytimissä, joista suurin osa on epästabiileja. Vain noin 3000 erilaista ydinlajia noin 8000 mahdollisesta on jollakin tavalla tunnistettu. Huippuyksikön tutkimuksen kohteena onkin sellaisten ytimien rakenne, joissa on poikkeuksellisen paljon neutroneja tai protoneja, tai jotka ovat superraskaita.

Yksikkö koostuu neljästä ryhmästä. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella tehdään kokeellista ja teoreettista ydinfysiikan perustutkimusta sekä kehitetään kiihdytintekniikan ja ionisuihkujen käytännön sovelluksia.

Kahdessa ryhmässä tutkitaan kokeellisesti ytimien perustilojen ja viritystilojen käyttäytymistä, ja tämä työ liittyy kiinteästi myös ydinastrofysiikan tutkimukseen. Yksi ryhmistä kehittää ionisuihkuja ja luo niille uusia sovelluksia materiaali- ja biofysiikan aloilla. Lisäksi yksikön teoriaryhmä työskentelee yhteistyössä muiden ryhmien kanssa tulosten tulkitsemiseksi.

Yksikön käytössä on alan parhaimpia työkaluja: yliopiston Kiihdytinlaboratorion kolme kiihdytintä ja tutkimuslaitteisto. Kyseessä on kansainvälisen tason suuri kokeellisen ja teoreettisen tutkimuksen infrastruktuuri yliopiston yhteydessä.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Web-sivut

https://www.jyu.fi/fysiikka/en/research/accelerator


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-06-07 klo 12:00