Rikittömän massanvalmistuksen yhteydessä syntyvien sivutuotevirtojen biojalostaminen


Main funder


Funds granted by main funder (€)

8 050,00


Funding program

Foundation (Funding programs)


Project timetable

Project start date: 01/01/2016

Project end date: 31/12/2017


Principal Investigator


Primary responsible unit


Last updated on 2018-30-01 at 12:11